Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α)

Από 9.1.2012 τέθηκε σε εφαρμογή ο Ν 3851/2010 με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι ένα επίσημο έγγραφο στο οποίο βαθμολογείται ενεργειακά το κτίριο ή τμήμα κτιρίου.

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ )


Α) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ υφίσταται για τις πωλήσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων εμβαδού άνω των 50 τ.μ. οι οποίες καταρτίζονται από την 9η Ιανουαρίου 2011 και μετά, τόσο ολοκλήρων, όσο και μεμονωμένων ιδιοκτησιών, με εξαίρεση τις αποθήκες και τις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.

Β) ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Η  έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτική  από την 9η Ιανουαρίου 2012 και μετά, για μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων, συνολικού εμβαδού άνω των 50 μ2 (διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων κλπ.), με εξαίρεση και πάλι όλων των αποθηκών και των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Έχει Ισχύ για 10 χρόνια.

Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για έκδοση Π.Ε.Α. είναι:

  1. Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονομ/νο, ΑΦΜ, ΔΟΥ
  2. Στοιχεία ακινήτου: Περιγραφή - οδός (π.χ. Α1, Β2 κλπ), ακριβή τ.μ.
  3. Αρ. άδειας
  4. Κάτοψη ορόφου
  5. Κωδικός Κτηματολογίου

*Σε περίπτωση μη ύπαρξης σχεδίων και αδείας, αναλαμβάνουμε χωρίς επιπλέον χρέωση την αρχιτεκτονική αποτύπωση του ακινήτου σας. Ο αρ. άδειας είναι απαραίτητος για κατασκευές μετά την 1/1/1983

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού  σε ολόκληρη την Αττική με το ελάχιστο δυνατό κόστος.