Έργα

Η εταιρεία Geotechworks έχει εκπονήσει μέχρι σήμερα διάφορα έργα, ενδεικτικά κάποια από τα έργα ανά κατηγορία μελέτης παρουσιάζονται παρακάτω:

 

  • Γεωτεχνική Μελέτη & Έρευνα για την κατασκευή νέου κτιρίου στη Χαλκίδα

 

  • Μελέτη αντιστήριξης για την ανακατασκευή Κτιρίου με την διατήρηση προσόψεων και παλαιών μεσοτοίχων

 

  • Γεωτεχνική μελετή - Έρευνα Ευστάθειας Πρανών Εκσκαφής - Αντιμετώπιση Κατολισθήσεων

 

  • Μελέτη αντιστήριξης πρανών εσκαφής για την κατασκευή νέου κτιρίου στην Αράχωβα.

  • Μελέτη αντιστήριξης πρανών εσκαφής για την κατασκευή νέου κτιρίου με τρία (3) υπόγεια.


 

Δημοσιεύσεις

  • Αντιστηρίξεις για την προσθήκη Υπόγειων χώρων σε διατηρητέα κτίρια , Κρικέλας Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός M.S.C

    5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006:

    Κατεβάστε το εδώ