Υπηρεσίες ειδικού συμβούλου

 

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες  η εταιρεία Geotechworks παρέχει υποστήριξη για θέματα που αφορούν Γεωτεχνικά Έργα σε όλη τη Ελλάδα.

Οι εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες λύσεις σε θέματα όπως :

> Γνωματεύσεις και υπηρεσίες σε θέματα θεμελιώσεων - αντιστηριξεών.
> Στεγανοποιήσείς - αποστραγγίσεις.
> Ποιοτικός Έλεγχος,  Ελεγχόυς σκυροδέματος, πυρηνοληψίες από στοιχεία σκυροδέματος.