Γεωτρήσεις

Η γεωτεχνική έρευνα πεδίου περιλαμβάνει μερικά σημαντικά στάδια για την επιτυχή εκτέλεση τις γεωτεχνικής ερευνάς. Συγκεκριμένα :

> Η θέση της γεώτρησης, το βάθος της και οι εργαστηριακές δοκιμές πεδίου είναι σημαντικοί παράγοντες για την σωστή και επιτυχή εκτέλεση του έργου.
> Η επί τόπου επίβλεψή της γεώτρησης από ειδικό επιστήμονα με σκοπό την λήψη όσο το δυνατόν περισσότερων και ποιοτικότερων δεδομένων.
> Η ταυτόχρονη προσαρμογή του ερευνητικού προγράμματος στα νέα δεδομένα που προκύπτουν κατά την πρόοδο των εργασιών.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση γεωτρήσεων για τις ακόλουθες περιπτώσεις :

 

  • Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις σε δύσβατες περιοχές.

 

  • Ερευνητικά Φρέατα.

 

  • Γεωτρήσεις γεωθερμίας – θεμελίωσης φωτοβολταικών πάρκων.